ประกาศเทศบาล

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

Read more
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาศที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

Read more
รายงานผลการดำเนินการแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Read more
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

Read more
รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2561
สถิติการมาขอใช้บริการเทศบาลตำบลดงมะไฟ 2561

โหลดไฟล์สถิติการมาขอใช้บริการ เทศบาลตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read more
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561

Read more
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 

Read more

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly levitra australia kamagra oral jelly køb viagra viagra kvinder viagra uden recept viagra online cialis pris køb viagra cialis piller viagra suomi