ข่าวสาร

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลดงมะไฟ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้ดังนี้ - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน

Read more
เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาชุมชน 2560

เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลดงมะไฟ ระหว่าง 25 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2560

Read more
บุญมหาชาติ เทศบาลตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน บุญมหาชาติ เทศบาลตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลดงมะไฟ

Read more
งานประเพณีกินข้าวปุ้น ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลดงมะไฟ

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลดงมะไฟ

Read more
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

Read more
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

Read more
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพทางครอบครัวสู่การเรียนรู้นอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม...)

Read more
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท. จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ณ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์

Read more

    cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly levitra australia kamagra oral jelly køb viagra viagra kvinder viagra uden recept viagra online cialis pris køb viagra cialis piller viagra suomi